Privacy statement

In het kader van de wet AVG (wet op de privacy) leggen wij hieronder uit welke gegevens wij van onze klanten verzamelen en waarvoor die gebruikt en hoe ze afgeschermd worden.

Van alle klanten verzamelen en leggen wij vast gegevens m.b.t. naam + voorletters, adres, geboortedatum, BSN, telefoonnummer(s), email adres(sen) door middel van een aanmeldformulier, welke vastgelegd worden in een klantenbestand, boekhoudprogramma en mailprogramma. Allen met wachtwoorden beveiligd. Daarnaast is ook de gegevensdrager van deze data beveiligd met een wachtwoord.
Het klantenbestand is voor het opzoeken van het adres van een klant voor postdoeleinden, het email adres voor mails, het telefoonnummer voor eventueel telefonisch contact en het BSN en de geboortedatum bij belasting gerelateerde zaken.
De (email)adresgegevens in ons boekhoudprogramma zijn nodig voor facturatie aan de klanten.
Inloggegevens (DIGID of machtiging hiervan, zakelijke inloggegevens) wordt gebruikt voor aangiften inkomstenbelasting, aanvragen of wijzigen van toeslagen, aangiften BTW en vennootschapsbelasting en eventuele andere zaken (bijvoorbeeld Mijnoverheid.nl) waarvoor DIGID/machtiging is vereist, alles in overleg met de klant.
De diverse belastingaangiften worden in PDF formaat (per kwartaal/jaarlijks) opgeslagen. Dit in verband met:
– Eventuele correspondentie met de belastingdienst
– Hypotheek aanvragen
– Andere klant gerelateerde zaken
Alle klant gerelateerde gegevens worden uit onze systemen verwijderd na uitdrukkelijk verzoek van de klant waarbij de volgende termijnen gehanteerd worden:
– Eventuele inloggegevens direct ná beëindiging van de zakelijke samenwerking
– Overige data een (1) jaar ná beëindiging van de zakelijke samenwerking